Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk behandling er en statsanerkendt terapiform,

som anerkender at krop og psyke er uløseligt forbundet sammen.

Kroppen inddrages i behandlingen så både fysiske,

såvel som en række psykologiske problemer behandles blidt, men effektivt.

 

I den psykomotoriske behandling bruger jeg samtale, kropslige øvelser og en blid manuel behandling på briks.

 

I samtalen taler vi om hvad det er for nogle udfordringer du har. Det kan være en psykisk problematik,

som også afspejler sig i din krop som noget fysisk. Det gør det typisk ved stress & angst/depression.

Omvendt kan du komme med en fysisk problemstilling, såsom hovedpine, ondt i ryggen, søvnproblemer mm.

som kan afspejle en bagvedliggende psykisk problematik, samt hvordan du bruger din krop i hverdagen.

 

Som psykomotorisk terapeut er jeg nysgering og undersøgende.

Jeg har umiddelbart ikke nogen forudgående antagelser om din henvendelsesårsåg,

baseret alene de på fysiske/psykiske udfordringer, du kommer med.

 

Jeg stiller spørgsmål for at få et indblik i hele mennesket bag symptomerne.

Jeg kan derfra danne mig et billede af hvilken retning og hjælp, jeg kan tilbyde dig.

Afklarende spørgsmål som afdækker din hverdag, dine tankemønstre, dit sociale liv osv.

 

Teoretisk læner jeg mig op af moderne udviklingspsykologi, den kognitive og narrative psykologi,

samt teorier indenfor kropspsykologien.

I vores møde vægtes det relationelle element højt, hvilket kommer til udtryk i det terapeutiske arbejde,

hvor værdier som empati, nærvær, anerkendelse og accept er en selvfølge.

 

I den psykomotoriske kropsbehandling ligger du fuldt påklædt på en briks,

hvor jeg først ligger dig tilrette, så du ligger mest hensigtsmæssigt.

Dernæst behandler jeg dig med blide stræk og strøg. Vi snakker sammen undervejs,

og derved opøver du en større kropsbevidsthed om dine op- og afspændingsmønstre.

 

En anden effekt ved behandlingen er den store udskillelse af hormonet oxytocin som sænker pulsen,

beroliger og nedregulerer en stresset organisme.

Dermed er der mulighed for en generel restitution af kroppen.

 

De kropslige øvelser bruges til at give dig en større bevidsthed og sanselighed i kroppen,

i forhold til den problematik du kommer med og som du så kan bruge i dit daglige liv udenfor terapirummet.

 

Se yderlige info om psykomotorik på følgende links:

https://ucc.dk/psykomotorisk-terapeut

http://www.dap.dk/

 

Psykomotorisk center

Åbningstider efter aftale.

Telefon: +45 26 74 06 66

anna@psykomotorisk-center.dk

 

Klinik i Hundested:

Lærkevej 3

3390 Hundested

 

 

 

Følg mig på facebook

Find vej